Do you want to change the shipping country?

For orders with a delivery address in a different country, kindly switch to the shop of the respective country. If you switch to the shop of a different country, prices will be recalculated and products which are not available in the selected country will be removed from your shopping cart.

Do you want to change the shipping country?

If you continue, products will be removed from the shopping cart.

Address Validate

Please review your address and make any necessary changes by selecting "Change/ Edit Address"

Change/Edit Address
Use Original Address:
Use Suggested Address:

VÍTEJTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

Tyto webové stránky www.mares.com, včetně příslušných mikrostránek, databází a internetových obchodů (dále“webové stránky”), jsou provozovány společností Mares S.p.A, Salita Bonsen 4, 16035, Rapallo (GE), Italy, Tel: +44 0185 201 (dále“my”, “nás”). Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto dodržujeme odpovídající ustanovení právních předpisů ohledně ochrany, zákonného rozsahu a zachování důvěrnosti osobních údajů a zabezpečení dat. Níže se dozvíte, jaké informace můžeme shromažďovat a zpracovávat, když navštívíte a používáte naše webové stránky, zejména když nakupujete prostřednictvím našeho internetového obchodu nebo se účastníte soutěží o ceny, propagačních akcí nebo jiných reklamních činností. Pokud se zpracování vašich osobních údajů v konkrétním případě liší od tvrzení uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, budete o tom informováni samostatně a dojde k němu pouze na základě vašeho souhlasu, pokud je tento souhlas vyžadován právními předpisy.

V případě potřeby musíme toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat v souvislosti s dalším vývojem internetu a změnami právní situace nebo právních precedentů. Proto vám doporučujeme se na tuto stránku pravidelně vracet, abyste byli vždy seznámeni s nejnovější verzí.

OBSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.           OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1.             Právní základ
1.2.             Co jsou osobní údaje?
1.3.             Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a jak nebo pro jaké účely je zpracováváme?
2.           ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO WEBOVÉ STRÁNKY VÝHRADNĚ K INFORMAČNÍM ÚČELŮM
2.1.             Soubory cookie při návštěvě webových stránek
2.2.             Google Analytics a Universal Analytics
2.3.             Síť Google, remarketing a DoubleClick
3.           ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
3.1.             Používání doplňků pro Facebook (tlačítko „Líbí se mi“ [Like])
3.2.             Používání sítě Twitter
3.3.             Videa YouTube
3.4.             Používání sítě Instagram
4.           ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BĚHEM PROAKTIVNÍHO POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELEM
4.1.             Kontaktování
4.2.             Nákup prostřednictvím internetového obchodu
4.3.             Používání souborů cookie pro objednávky prostřednictvím webových stránek
4.4.             Komentáře a vložení informací
4.5.             Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů
4.6.             Novinky
4.7.             Reklamy v síti Facebook pro potenciální zákazníky
4.8.             Hry o ceny a soutěže
5.           ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
6.           ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM MIMO EU/EHP
7.           ZABEZPEČENÍ DAT
8.           DOBA UCHOVÁVÁNÍ
9.           VAŠE PRÁVA

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Právní základ

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále “GDPR”) a odpovídající národní zákony o ochraně osobních údajů chrání základní práva a svobody jednotlivců a jejich práva na ochranu osobních údajů.

1.2 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o subjektech údajů, jejichž identita je určena nebo alespoň může být určena. Osobní údaje zahrnují například jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, uživatelská ID, čísla kreditních karet, ID účtů na sociálních sítích, uživatelská jména, adresy IP atd.

1.3 Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a jak nebo pro jaké účely je zpracováváme?

Shromažďujeme od vás uživatelské údaje (například informace poskytnuté během registrace, objednávky, přihlášení k odběru novinek, nebo pokud nás kontaktujete) a technické údaje (soubory se záznamy, například adresy IP, data, časy), pokud je to povoleno právními předpisy nebo vyžadováno v rámci plnění smlouvy nebo na ochranu našich oprávněných zájmů nebo pokud jste k takovému účelu poskytli souhlas.

 

2. Zpracovávání osobních údajů pro webové stránky výhradně k informačním účelům

2.1 Soubory cookie při návštěvě webových stránek

Podobně jako většina webových stránek rovněž používáme soubory cookie, pokud je to nezbytné z technického hlediska pro používání webových stránek nebo pokud jste nám k tomuto účelu poskytli souhlas. Používáme (i) funkční soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz a poskytování našich webových stránek, (ii) analytické soubory cookie a (iii) soubory cookie DoubleClick, které nám pomáhají se shromažďováním obecných dat o používání a interakci pro analýzu používání našich webových stránek.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které náš server odesílá do vašeho prohlížeče během návštěvy našich webových stránek a které se ukládají do vašeho zařízení. Soubory cookie se používají pro navrhovaní webových stránek tak, aby pro vás jejich použití bylo co nejpohodlnější. Při použití souborů cookie se navíc ukládají volitelná nastavení zvolená během předchozí návštěvy (například oblast, jazyk, zájmy atd.).

Použití souborů cookie se můžete také bránit pomocí nastavení svého prohlížeče. Nicméně, pokud deaktivujete nebo odmítnete soubory cookie, nebudete možná za určitých okolností moci plně využívat veškeré funkce našich webových stránek. Pro podrobnější informace o nastavení souborů cookie vašeho prohlížeče navštivte stránky: www.allaboutcookies.org/. Pokud máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 9.

2.2 Google Analytics a Universal Analytics

Pokud jste souhlasili s používáním souborů cookie, tyto webové stránky rovněž využívají službu Google Analytics, analýzy webu poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále “Google”), s rozšířením Google Universal Analytics.

Služba Google Analytics využívá soubory cookie pro standardně zaznamenávané informace a údaje o uživatelském chování na našich webových stránkách v souhrnné formě. Služba Google Analytics shromažďuje následující údaje: prohlížeč, typ zařízení, model zařízení, země, poskytovatel služeb, rozlišení obrazovky (na mobilních zařízeních), délka návštěvy webových stránek, jazyk, operační systém, stránky navštívené na webu. Společnost Google tyto informace využívá specificky k analýze a vyhodnocení používání webových stránek uživateli a pro sestavení zpráv o činnostech na webových stránkách. Společnost Google může rovněž předávat tyto informace třetím stranám, pokud je to stanoveno právními předpisy nebo pokud tyto třetí strany údaje zpracovávají na objednávku společnosti Google.

Naše analýza uživatelů rovněž využívá službu Universal Analytics. Díky tomu můžeme získat informace o používání našich nabídek na různých zařízeních („cross devices“, tedy napříč zařízeními). S technologií souborů cookie používáme pseudonymizované uživatelské ID, které neobsahuje žádné osobní údaje, a tyto údaje se nepředávají společnosti Google. Proti shromažďování a ukládání osobních údajů můžete kdykoliv uplatnit námitku s účinností do budoucnosti, pokud deaktivujete uživatelskou analýzu napříč zařízeními ve svém zákaznickém účtu. Další informace o Universal Analytics najdete zde: support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376.

Nicméně v případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách bude vaše adresa IP předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které jsou smluvními stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP předána serveru Google v USA a zkrácena teprve tam. Anonymizace IP je na těchto webových stránkách aktivní. Jménem provozovatele těchto webových stránek Google použije tyto informace k analýze a vyhodnocení vašeho používání těchto webových stránek, k vytvoření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování služeb naším prostřednictvím ve vztahu k webovým stránkám a používání internetu.

Pokud si nepřejete, aby kterékoliv webové stránky zaznamenávaly vaši aktivitu prostřednictvím Google Analytics, můžete si stáhnout a nainstalovat dostupný doplněk prohlížeče na následující adrese (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Další informace ohledně podmínek používání a ochrany údajů najdete na adresewww.google.com/analytics/terms/de.html nebo www.google.de/intl/de/policies.

2.3 Síť Google, remarketing a DoubleClick

Službu Google Analytics rovněž využíváme k analýze a vyhodnocení údajů ze souborů cookie pro služby AdWords a DoubleClick pro statistické účely a jako pomůcku při umisťování a řízení reklamy na webu. Pokud navštívíte webové stránky nebo zobrazíte nebo kliknete na reklamu umístěnou prostřednictvím webových stránek v síti Google, do vašeho prohlížeče se může uložit soubor cookie DoubleClick. Identifikátor souboru cookie DoubleClick přiřazený vašemu prohlížeči bude stejný, jaký se používá při návštěvě webových stránek, u nichž se používají reklamní programy DoubleClick. Pokud váš prohlížeč již obsahuje soubor cookie DoubleClick, další soubor cookie DoubleClick se již nebude ukládat. Tyto webové stránky rovněž používají remarketing s Google Analytics pro online reklamu. To zahrnuje používání souborů cookie třetích stran, včetně společnosti Google. Prostřednictvím kombinovaného použití souborů cookie původního poskytovatele (například soubory cookie Google Analytics) a souborů cookie třetích stran (například soubory cookie DoubleClick) je možné zobrazovat reklamy na základě vašich předchozích návštěv těchto webových stránek, a lze je rovněž optimalizovat, analyzovat a hodnotit. Pomocí využití remarketingu jsou informace o vašem prohlížení webů shromažďovány v anonymizované formě pro marketingové účely a ukládány do vašeho počítače ve formě souborů cookie (targeting/retargeting). Pomocí algoritmu můžeme následně zobrazit doporučení produktů cíleně pro vás ve formě přizpůsobených reklamních bannerů na jiných webových stránkách (vydavatelé). Pokud si to nepřejete, můžete tuto funkci deaktivovat prostřednictvím správce předvoleb pro reklamy (support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de).

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Naše webové stránky využívají doplňky (dále „doplňky“) různých sociálních sítí, pokud jste nám k tomuto účelu poskytli souhlas:

3.1 Používání doplňků pro Facebook (tlačítko „Líbí se mi“ [Like])

Doplňky pro sociální síť Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, jsou začleněny do našich webových stránek. Doplňky pro Facebook označujeme na našich webových stránkách logem Facebook (bílé písmeno „f“ na modré dlaždici) nebo pojmy jako „Líbí se mi“ (Like), „To se mi líbí“ (I like) nebo ikonou „Palec nahoru“ (Thumbs up). Přehled doplňků pro Facebook najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins.

Pokud navštívíte naše webové stránky, dojde k navázání přímého spojení mezi vaším prohlížečem a serverem sítě Facebook prostřednictvím doplňku. Díky tomu Facebook získá informaci, že jste navštívili naše webové stránky, a to včetně vaší adresy IP. Pokud kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ (Like) během přihlášení na svůj účet v síti Facebook, můžete odkázat na obsah našich webových stránek na svém profilu v síti Facebook. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Dovolujeme si upozornit, že nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich použití v síti Facebook. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Facebook na adrese www.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřadit návštěvy našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu v síti Facebook, odhlaste se ze svého uživatelského účtu v síti Facebook před návštěvou našich webových stránek.

3.2 Používání sítě Twitter

Doplňky mikroblogové služby Twitter, která je provozována společností Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále „Twitter“), jsou používány na našich webových stránkách. Tyto doplňky jsou označeny logem služby Twitter, například ve formě modrého „ptáčka twitter“. Přehled doplňků služby Twitter a jejich vzhled najdete na adrese: dev.twitter.com/web/tweet-button.

Pokud navštívíte naše webové stránky, které obsahují takové doplňky, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery služby Twitter. Obsah doplňku je odesílán službou Twitter přímo do vašeho prohlížeče a je začleněn do stránek. Pomocí této integrace služba Twitter získává informace o tom, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku na našem webu, a to i v případě, že nemáte profil pro síť Twitter nebo k němu nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně adresy IP) jsou odesílány vaším prohlížečem přímo na server služby Twitter v USA a tam jsou rovněž uloženy. Pokud jste ke službě Twitter přihlášeni, Twitter může přiřadit návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu účtu u služby Twitter. Pokud dochází k interakci s doplňky, například pokud stisknete tlačítko „Twitter“, odpovídající informace se podobně odešlou přímo na server služby Twitter a tam se uloží. Tyto informace budou rovněž zveřejněny na vašem účtu Twitter a zobrazí se tam vašim kontaktům.

Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů službou Twitter, jakož i vaše práva a možnosti nastavení s tím související pro ochranu vašeho soukromí najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro Twitter: twitter.com/privacy.

Pokud si nepřejete, aby Twitter přiřazoval údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu účtu na službě Twitter, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze služby Twitter odhlásit. Můžete rovněž zabránit stažení doplňků pro Twitter pomocí rozšíření pro svůj prohlížeč, například pomocí nástroje „NoScript“ pro blokování skriptů (https://noscript.net/).

3.4 Videa YouTube

Do našich webových stránek jsme rovněž zabudovali videa YouTube. Videa jsou uložena na www.youtube.coma lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Tato videa jsou zabudována tak, aby serveru YouTube nebyly zasílány žádné osobní údaje související s vámi jako uživatelem, pokud si videa nepřehráváte.

Pokud si videa přehrajete, do vašeho počítače budou uloženy soubory cookie YouTube a údaje budou odeslány společnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako provozovateli YouTube. Při přehrávaní videí na YouTube budou společnosti Google, Inc., zasílány následující osobní údaje: adresa IP a ID souboru cookie, specifická adresa stránky navštívené na našich webových stránkách, jazykové nastavení prohlížeče, systémové datum a čas přístupu a identifikátor vašeho prohlížeče. Údaje budou odeslány bez ohledu na to, zda máte u společnosti Google registrovaný účet nebo zda jste k němu přihlášeni. Pokud jste přihlášeni, tyto údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu.

Pokud si takové přiřazení k vašemu účtu nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube nebo Google, Inc., ukládají tyto údaje jako profily používání a využívají je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek na základě poptávky. Účelem takového použití je zejména (nikoliv pouze pro přihlášené uživatele) poskytování reklamy podle poptávky a informování ostatních uživatelů o vaší činnosti na našich webových stránkách. Máte právo uplatnit námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na společnosti Google Inc. jako provozovatele YouTube. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností Google, Inc., najdete na adrese www.google.com/intl/policies/privacy. Osobní údaje shromážděné při přístupu k videím YouTube nezpracováváme.

3.5 Používání sítě Instagram

Na naše webové stránky umisťujeme doplňky sociální sítě Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tyto doplňky jsou označeny logem Instagram, například ve formě kamery Instagram. Přehled doplňků pro Instagram a jejich vzhled najdete zde: blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Pokud navštívíte naše webové stránky, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery sítě Instagram. Obsah doplňků je přenášen ze sítě Instagram přímo do vašeho prohlížeče a je začleněn do webových stránek. Pomocí této integrace Instagram získává informace o tom, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku na našem webu, a to i v případě, že nemáte profil v síti Instagram nebo k němu nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně adresy IP) jsou odesílány vaším prohlížečem přímo na server sítě Instagram v USA a tam jsou rovněž uloženy.

Pokud jste k síti Instagram přihlášení, Instagram může přiřadit návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu účtu v síti Instagram. Pokud dochází k interakci s doplňkem, například pokud aktivujete tlačítko „Instagram“, tyto informace se rovněž odešlou přímo na server sítě Instagram a tam jsou uloženy. Tyto informace budou rovněž zveřejněny na vašem účtu v síti Instagram a zobrazí se tam vašim kontaktům.

Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů sítí Instagram, jakož i vaše práva a možnosti nastavení s tím související pro ochranu vašeho soukromí najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Instagram: help.instagram.com/155833707900388.

 

4. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BĚHEM PROAKTIVNÍHO POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELEM

4.1 Kontaktování

Pokud nás uživatel aktivně kontaktuje (například e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře v rámci propagace), údaje a informace o uživateli budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ doplňujících otázek a budou předány odpovědné osobě (například oddělení IT, právnímu oddělení, oddělení logistiky atd.).

4.2 Nákup prostřednictvím internetového obchodu

Pokud provedete nákup prostřednictvím těchto webových stránek, shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme osobní údaje (vaše jméno, fakturační a dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a pořadové číslo přiřazené položkám objednávky, jakož i informace o vámi zakoupeném zboží) pro účely plnění smlouvy a plnění případných poprodejních závazků (jako je záruka) nebo pro výrobní účely v případě objednávek zakázkového zboží Head. Pro tyto účely předáváme vaše jméno a dodací adresu přepravní nebo kurýrní službě pro dodání zboží, které jste zakoupili, a stejně tak poskytujeme platební a transakční údaje úvěrovým nebo finančním institucím pro zpracování platby.

Pokud si na našich webových stránkách vytvoříte účet, shromažďujeme výše popsané osobní údaje společně s vaším uživatelským jménem a heslem pro účely správy vašeho online účtu.

Pokud se zaregistrujete prostřednictvím existujícího účtu (jako jsou ZEPP, Facebook, Google nebo WeChat), souhlasíte s tím, že budeme zpracovávat údaje, které do tohoto účtu uložíte (jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, adresa), a že budou zpracovány pro účely popsané v části 4.2. Pro tyto účely musíte během registrace znovu výslovně potvrdit svůj souhlas s předáním údajů z příslušného existujícího účtu.

4.3 Používání souborů cookie pro objednávky prostřednictvím webových stránek

Používáme následující soubory cookie, abyste mohli zasílat objednávky prostřednictvím našich webových stránek. Zde uvádíme seznam souborů cookie, které používáme, a důvody jejich použití:

Název souboru COOKIE

Popis souboru COOKIE

CART

Přiřazení do vašeho nákupního košíku

CATEGORY_INFO

Ukládá informace o kategoriích na stránce, takže stránky lze rychleji stahovat

COMPARE

Položky ve vašem seznamu k porovnání

CURRENCY

Vaše upřednostňovaná měna

CUSTOMER

Šifrovaná verze vašeho ID zákazníka v obchodě

CUSTOMER_AUTH

Zobrazuje, zda jste momentálně přihlášeni do obchoduZobrazuje, zda jste momentálně přihlášeni do obchodu

CUSTOMER_INFO

Šifrovaná verze skupiny zákazníků, do které patříte

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Ukládá ID segmentu zákazníka

EXTERNAL_NO_CACHE

Ukazuje, zda je povoleno ukládání do vyrovnávací paměti, či nikoliv

FRONTEND

ID vaší relace na serveru

GEOIP

Kód aktuální dodávající země

GUEST-VIEW

Umožňuje hostům zpracování jejich objednávek

LAST_CATEGORY

Poslední kategorie, kterou jste navštívili

LAST_PRODUCT

Poslední produkt, který jste prohlíželi

NEWMESSAGE

Zobrazuje, zda bylo doručeno nové oznámení

NO_CACHE

Zobrazuje, zda je povoleno ukládání do vyrovnávací paměti

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Odkaz na informace o vašem nákupním košíku a vhodných produktech, pokud jste odeslali dotazy na stránce

POLL

ID průzkumů, kterých jste se mohli účastnit

POLLN

Informace o průzkumech, kterých jste se zúčastnili

RECENTLYCOMPARED

Produkty, které jste nedávno porovnávali

STF

Informace o produktech, které jste e-mailem zaslali přátelům

STORE

Zobrazení obchodu nebo jazyk, který jste zvolili

UNIT

Vybraný systém měrných jednotek

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Zobrazuje, zda zákazník souhlasí s ukládáním souborů cookie

VIEWED_PRODUCT_IDS

Produkty, které jste naposledy navštívili

WISHLIST

Šifrovaný seznam produktů, které byly přidány do vašeho seznamu přání

WISHLIST_CNT

Počet produktů ve vašem seznamu přání

_ceg.s

Analýza vaší návštěvy a vaší interakce s našimi webovými stránkami

_ceg.u

Analýza vaší návštěvy a vaší interakce s našimi webovými stránkami

_ga

Identifikace uživatele a čas počáteční návštěvy webových stránek

_gid

Identifikace uživatele a čas počáteční návštěvy webových stránek

currentLangId

Vybraný jazyk jako ID

htm_cookieconsent

Informace, zda byl udělen souhlas pro umístění souborů cookie

lang

Vybraný jazyk jako zkratka

root

Šifrované stránky, které jste navštívili jako poslední

popDisplayed

Stav vyskakovacího okna novinek pro reklamu

fe_typo_user

Šifrované ID uživatele

 

User_token, Browser_id, JSESSIONID:Tyto soubory cookie jsou technicky nutné pro váš nákup. Používáme je tak, abyste mohli vkládat produkty do nákupního košíku, aby bylo možné vaše návštěvy těchto webových stránek a obsah nákupního košíku uložit a abyste mohli webové stránky efektivně procházet. Pokud tyto soubory cookie odmítnete nebo deaktivujete, nebudete moci na našich webových stránkách nakupovat.

4.4 Komentáře a vložení informací

Uživatelé mají možnost zanechat hodnocení vybraných produktů v našem internetovém obchodu s uvedením přezdívky, shrnutí recenze a hodnocení produktu. V tomto případě uložíme vaši přezdívku (která může být za jistých okolností osobním údajem), vaše vložené informace a vaši adresu IP. Kromě toho nám udílíte nevýhradní, bezplatné, časově neomezené právo, které lze kdykoliv odvolat, k použití vaší přezdívky a zveřejnění vašeho hodnocení na stránkách produktu po celém světě, nicméně pouze po dobu, dokud nevymažete obsah nebo nepožádáte o odstranění vašeho hodnocení. Obsah lze kdykoliv vymazat tak, že nás budete informovat na níže uvedených kontaktních údajích.

4.5 Processing of personal data based on our legitimate interests

We also process the personal data provided in connection with registration and ordering (your name, billing and delivery address, e-mail address, telephone number, the serial number assigned to the ordered item as well as additional information on the goods that you purchased) to improve our products and services. In addition, we process the specified data categories for internal statistical and operational purposes, for example, to measure and understand trends related to demographics, users, user interests, purchases and other trends among our users, as well as for recall actions and for the quick processing of complaints based on our legitimate interests. The specified data categories are also processed for research, precautionary, defence and other measures with regard to non-compliance with this Data Protection Declaration, illegal actions or suspected fraud, or to take measures in situations in which the potential risk of violation of our legal rights or the rights of other persons exists.

4.6 Newsletter

Na základě vámi uděleného souhlasu s doručováním novinek a po potvrzení e-mailu pro dvojité potvrzení registrace kliknutím na tlačítko v tomto e-mailu budou vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a adresa IP a volitelně vaše datum narození, pohlaví, požadovaná země a požadovaný jazyk zpracovány námi a MARES S.p.A., Salita Bonsen 4, I-16035 Rapallo (GE),Itálie, a společností (společnostmi) skupiny HEAD Group odpovědnými za váš region, pokud taková společnost ve vašem regionu existuje (veškeré podrobnosti v tomto ohledu najdete zde), pro účely zasílání (i) marketingových a produktových informací souvisejících se zbožím a službami z produktové řady skupiny HEAD Group, (ii) přizpůsobených propagačních informací a novinek odpovídajících kategoriím vašich zájmů a na základě vašeho používání webových stránek (například časté prohlížení produktů v rámci kategorií vašich zájmů a dle zeměpisné lokace), (iii) průzkumů spokojenosti ohledně služeb a poradenství skupiny HEAD Group a analýz poptávky, (iv) soutěží, kupónů, slevových kampaní a soutěží o ceny, (v) elektronických pohlednic zasílaných e-mailem, a tyto budou pro tyto účely odeslány společnosti ze skupiny HEAD Group, která nese odpovědnost za váš region.

Přizpůsobené propagační materiály a novinky zasíláme podle vaší adresy IP a vašeho chování při používání webových stránek. Na základě vaší adresy IP a s pomocí našich „správců regionu prohlížeče“ dokážeme identifikovat region, kde se nacházíte, když používáte webové stránky, a zasílat vám regionální nabídky v rozsahu, v jakém k tomu udělíte souhlas. Přitom nezjišťujeme vaše přesné místo lokace. V rámci tohoto procesu rovněž analyzujeme frekvenci kliknutí výhradně pro příslušné oblasti zájmu „Scuba Diving, Extended Range, Snorkelling, Freediving, Spearfishing;“ a například v případě častého používání části „Scuba Diving “ vám budeme zasílat informace z této oblasti zájmu prostřednictvím e-mailu na základě prohlášení o souhlasu popsaného výše. Z tohoto důvodu používáme soubor cookie s označením „VIEWED_PRODUCT_IDS“. Analýza se provádí na základě následujících metod hodnocení a pořadí preferencí: údaje týkající se vašeho uživatelského chování na webových stránkách se anonymně porovnávají s empirickými hodnotami pro podobné soubory dat v naší databázi. Na základě toho vypočítáme pravděpodobnost potenciálních budoucích kontaktů a nákupů u nás. Tímto způsobem také můžeme vypracovat odpovídající nabídky a zašleme vám informace, které podle naší zkušenosti zajímaly zákazníky s podobným chováním. V rámci tohoto procesu rovněž vytváříme anonymizované a pseudonymizované uživatelské profily.

V případě přihlášení k odběru novinek rovněž ukládáme vaši adresu IP a datum registrace. Ty se ukládají pouze jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije e-mailovou adresu a přihlásí se k odběru novinek bez vědomí právoplatného vlastníka. Osobní údaje shromážděné během přihlášení k odběru novinek nejsou poskytovány třetím osobám pro marketingové účely.
Svůj souhlas s doručováním novinek můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti bez uvedení důvodu (například pomocí odkazu na konci každých novinek nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@mares.com).

Pokud naše novinky odešlete třetím stranám, musíte dodržet zákonné požadavky a předem získat souhlas adresáta. Pokud třetí strany vůči nám uplatní nároky v důsledku přeposlání novinek z vaší strany, odškodníte nás a budete nás chránit proti všem nárokům s tím souvisejícím, včetně penále a nákladů na právní zastoupení.

4.7 Reklamy v síti Facebook pro potenciální zákazníky

Na našich facebookových stránkách používáme reklamy Facebook pro potenciální zákazníky, například: www.facebook.com/maresjustaddwater,www.facebook.com/marespureinstinct, k povolení přihlášení k odběru našich novinek prostřednictvím sítě Facebook. Přihlášení prostřednictvím formuláře je platné pouze v případě, že aktivujete přihlášení „kliknutím“ na potvrzující odkaz v potvrzujícím e-mailu, který obdržíte. V okamžiku přihlášení jsou ve formuláři povinné pouze vaše osobní údaje zaznamenané v síti Facebook nebo dobrovolně poskytnuté, ve všech případech se jedná o vaši e-mailovou adresu a jméno, a město, adresa, věk atd. jsou volitelné. Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomu, abychom vám zasílali e-mailem novinky výslovně popsané v reklamě, pokud jste k tomu výslovně poskytli souhlas. Svůj souhlas s doručováním novinek můžete kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat s účinností do budoucnosti.

4.8 Hry o ceny a soutěže

V souvislosti s hrami o ceny, soutěžemi nebo propagačními činnostmi, které nabízíme, budeme používat vaše osobní údaje výhradně pro pořádání hry o ceny, soutěže nebo propagační činnosti (například pro kontaktování vítězů, pro zaslání výhry), pokud nám neposkytnete výslovný souhlas s jejich použitím jiným způsobem.

 

5. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje rovněž v nezbytném rozsahu poskytujeme externím zástupcům zabývajícím se výkonností webů nebo poskytovatelům služeb (včetně dalších společností skupiny HEAD Group):

 • poskytovatelům IT služeb a/nebo poskytovatelům hostování dat nebo zpracování dat či podobných služeb;
 • dalším poskytovatelům služeb, dodavatelům nástrojů a softwarových řešení, kteří nám rovněž pomáhají při poskytování našich služeb a kteří pracují naším jménem (včetně dodavatelů marketingových nástrojů, marketingových agentur, poskytovatelů komunikačních služeb a call center);
 • dalším společnostem skupiny společností HEAD Group (seznam společností skupiny, kterým jsou osobní údaje zasílány, najdete zde za účelem plnění smlouvy na základě existujícího oprávněného zájmu a v rámci plnění zákonných povinností;
 • případným třetím stranám, které jsou zapojeny do plnění našich povinností ve vztahu k vám (například poskytovatelé přepravních služeb pro zásilky z našeho internetového obchodu, poskytovatelé platebních služeb pro zpracování platby v internetovém obchodě, banky pro zpracování platby);
 • dalším externím třetím stranám v nezbytném rozsahu (například auditorům, pojišťovnám v případě vzniku nároku na pojistné plnění, zákonným zástupcům v potřebných situacích atd.);
 • úředníkům a dalším veřejným orgánům v rozsahu vyžadovaném právními předpisy (např. finančním úřadům atd.).

 

6. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM MIMO EU/EHP

Vaše osobní údaje bychom mohli odeslat společnostem a smluvním partnerům mimo EU/EHP pro poskytování našich služeb, provozování webových stránek, zpracování vaší objednávky, údržbu našich IT systémů a softwaru atd. Takový přenos nicméně nic nemění na naší povinnosti chránit vaše osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud budou vaše osobní údaje odeslány mimo EU/EHP, zaručujeme odpovídající míru bezpečnosti jejich zasíláním do zemí, které mají odpovídající úroveň ochrany v souladu s potvrzením Evropské komise nebo uzavřením smlouvy vhodného znění mezi námi a právnickou osobou mimo EU/EHP, která údaje obdrží. Kopii odpovídajících záruk si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu privacy@head.com.

 

7. ZABEZPEČENÍ DAT

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů před neúmyslným nebo neoprávněným vymazáním či změnami a před ztrátou, krádeží a neoprávněným prohlížením, předáváním, reprodukcí, používáním, pozměněním nebo zpřístupněním. My a naši zaměstnanci jsme rovněž vázáni povinností zachování utajení a důvěrnosti údajů. Podobně zástupci starající se o výkonnost a oprávnění zástupci skupiny HEAD Group, kteří potřebují přístup k vašim osobním údajům pro plnění svých odborných povinností, získají přístup a budou se na ně vztahovat stejné povinnosti zachování utajení a důvěrnosti údajů.

 

8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje zpracované prostřednictvím našich webových stránek budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro plnění našich smluvních povinností. Pokud je jejich zpracování podmíněno vaším souhlasem, budeme údaje uchovávat do té doby, dokud neodvoláte svůj souhlas. Vaše údaje budeme rovněž uchovávat pouze po tak dlouhou dobu, po kterou jsme je ze zákona povinni uchovávat, a po dobu, po kterou proti nám lze uplatnit nároky.

 

9. VAŠE PRÁVA

Máte právo obdržet informace v přehledné, transparentní a čitelné podobě ohledně toho, jak zpracováváme osobní údaje a ohledně vašich práv jako subjektu údajů (čl. 13 a násl. nařízení GDPR):

 • Máte tedy právo na informace a získání kopie osobních údajů o vás, které jsou zpracovávány.
 • Pokud jsou osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, máte právo na jejich opravu.
 • Máte právo nechat své údaje vymazat („právo být zapomenut“).
 • Rovněž máte právo kdykoliv odhlásit odběr marketingových kampaní nebo zrušit registraci v tomto směru.
 • Kdykoliv můžete také odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucnosti, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu.
 • Rovněž máte právo na přenositelnost údajů v obecně používané a strojově čitelné formě. To se vztahuje výhradně na údaje, které jste poskytli, u nichž zpracování probíhá na základě smlouvy nebo souhlasu a u nichž zpracování probíhá automaticky.
 • Nakonec máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů tak, abychom je mohli dále pouze uchovávat a nemohli je již používat či zpracovávat. To nicméně platí pouze v následujících situacích: (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu, která nám umožní přesnost osobních údajů ověřit;
  (ii) zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  (iii) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  (iv) vznesli jste námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu a dosud není ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody na vaší straně.
 • Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů o vás porušuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Než podáte stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů nebo pokud máte nějaké otázky, můžete nás rovněž kontaktovat:

Mares
k rukám právního oddělení (Legal Department)
S.p.A Salita Bonsen 4, 16035, Rapallo (GE), Italy
e-mailem na adrese privacy@mares.com

 

Vaše právo vznést námitku

 

 

Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti používání vašich údajů, pokud zpracování slouží k účelům přímého marketingu.
Pokud vaše údaje zpracováváme pro legitimní účely, můžete mít rovněž právo kdykoliv vznést námitku, pokud jsou k tomu důvody týkající se vaší konkrétní situace.

 

Abychom mohli zpracovat váš dotaz ohledně výše uvedených práv a abychom zajistili, že osobní údaje nebudou poskytnuty neoprávněným třetím stranám, dotazy zasílejte s jasnou identifikací vaší osoby a uveďte krátký popis rozsahu, v jakém svá výše popsaná práva subjektu údajů uplatňujete.

 

Datum verze: květen 2018

 

STÁHNOUT / VYTISKNOUT

Back to top