mares


Nyheter / Event

June 27th, 2011

Abyss 22 Navy: godkänd av US Navy standards!

Genom noggrann analys och utvärdering av regulators termodynamik i kallt vatten har Mares utvecklat Abyss 22 Navy, en exklusiv produkt minutiöst utformade för att garantera högsta prestanda och pålitlighet under tuffa förhållanden, inklusive dykning under is.

Som en bekräftelse på vårt arbete, blev Abyss 22 Navy nyligen inkluderat på ANU-listan (godkända för användning inom marinen) av den amerikanska marinen.

Varje del av utrustning som används av en militär dykare måste genomgå en godkännandeprocess som när det gäller regulatorer, innehåller ett extremt ansträngande kallvattentest. Dessa tester utförs av NEDU, den amerikanska flottans Experimentala Dyk Enhet och det är också NEDU som bestämmer godkännande eller förkastar utrustning.

De största hindren för de flesta regulatorer är inte så mycket de begränsningar i andningsarbetet eller värdena för inandning eller utandningstryck, utan snarare det faktum att de flesta regulatorer fryser i god tid innan 10-minuters märket under dessa förhållanden av djup, andning och köldgrader. De förvandlas till ett isblock som okontrollerbart spyr gas och testet måste avbrytas.

Som bilden tydligt visar, förvandlas även Abyss 22 Navy till ett isblock. Detta är
oundvikligt enligt villkoren i testet. Men trots detta, fortsätter regulatorn att fungera felfritt under hela testet.

Den officiella NEDU rapporten* avslutas med följande uttalande:

"Under de villkor och regulatorkonfigurationer testade häri ska Mares Abyss 22
Navy regulator (del nummer 416158) - som består av första och andrasteg
med en gummimantlad lågtrycksslang – passerade utan misslyckande NEDU rigorösa obemannade protokoll för utvärdering av dess resultat för användning i vattenförhållanden i 29° F ** och högre."

Oavsett hur extrema dina äventyr är, så står Abyss 22 Navy upp till uppgiften.

Just go for it and all you need is … JUST ADD WATER.
Proud to be Navy, proud to be Mares.

*: V.H. Ferris, Unmanned evaluation of Mares Abyss 22 Navy open circuit scuba regulator for cold water diving, NEDU TR 11-03, Navy Experimental Diving Unit, May 2011
** -1.7C
Tillbaka